Interdont Support Q Sp. z o. o.

Oceń firmę (0 z 0 głosów)


Opis

W dobie globalnej konkurencji osiągnięcie sukcesu przez przedsiębiorstwo jest uwarunkowane odpowiednią jakością wytwarzanych produktów lub świadczonych usług. Kluczowe znaczenie ma także kapitał intelektualny, tj. wiedza i kompetencje pracowników.
Natomiast w zarządzaniu organizacją istotnego znaczenia nabierają systemy pomiaru dokonań, które nie tylko pozwalają na diagnozę zrealizowanych celów, ale także usprawniają podejmowanie właściwych i racjonalnych decyzji strategicznych. Stanowią one też źródło danych potrzebnych kadrze menadżerskiej do:

  • obliczenia efektywności i wydajności działalności gospodarczej,
  • oceny poprawności realizowanej aktualnie strategii biznesowej,
  • analizy zdolności firmy do osiągnięcia założonych celów krótko- i długookresowych,
  • identyfikacji różnych rodzajów ryzyka.

Systemy pomiarowe są wykorzystywane praktycznie we wszystkich przedsiębiorstwach produkcyjnych, niezależnie od sektora gospodarki narodowej, w której prowadzą swoją działalność. Dotyczy to także produkcji w branży motoryzacyjnej. Producenci samochodów wykorzystują różne narzędzia na potrzeby analityczno-statystyczne. Jak pokazuje praktyka biznesowa, w zarządzaniu produkcją najczęściej stosowanymi metodami ograniczenia ryzyka podejmowania decyzji są:

  1. Analiza Przyczyn i Skutków Wad FMEA (Failure Mode and Effects Analysis),
  2. Planowanie Doświadczeń DoE (Design of Experiments),
  3. Statystyczne Sterowanie Procesami SPC (Statistical Process Control),
  4. Analiza Systemów Pomiarowych MSA (Measurement System Analysis).

Czwarta z wyszczególnionych metod pozwala na wyznaczenie liczbowych wartości parametrów  systemu  pomiarowego,  które bezpośrednio decydują  o  wiarygodności zbieranych za jego pomocą informacji. Narzędzie MSA  pełni więc ważną funkcję w całym procesie produkcyjnym pojazdów mechanicznych i części samochodowych, co wynika z faktu, że każda decyzja operatora (oceniającego) pociąga za sobą konkretną korzyść lub stratę dla przedsiębiorstwa.

Na szkoleniu organizowanym przez firmę Vertin Sp. z o.o z siedzibą w Katowicach można szczegółowo dowiedzieć się co to jest MSA i jaka jest specyfika tego systemu pomiarowego. Uczestnicy poznają techniki analityczne dla cech mierzalnych i atrybutywnych. Kursy mają charakter zamknięty i są prowadzone przez specjalistów z zakresu zarządzania jakością.

Dodano: 30-01-2022
Autor: Anna Głowacka
Źródło:
https://vertin.pl/szkolenie-msa-analiza-systemow-pomiarowych-wg-aiag-vda5-oraz-spc-statystyczne-sterowanie-procesem-27-28-02-2018/Dodaj komentarz


Brak komentarzy!

Również W Pobliżu: